...

1# Aktualizacje naszych działań 10.05.2023r

Witam Serdecznie w imieniu naszego całego zespołu EVES.

Poniżej przedstawię kilka skondensownych informacji dla osób, które czekają na nowości:

  • Jesteśmy w trakcie końcowych testów naszego „Monitora Baterii” z darmowymi funkcjami zarządzania baterią.
  • Do naszego magazynu docierają pierwsze baterie.
  • Nie zdradzamy specjalnie nazw Marek z wiadomych względów.
  • Jesteśmy w trakcie budowania procesu sprawdzania i diagnostyki pierwszych baterii.
  • W naszych rękach mamy zgromadozne już ok. 4MWh pojemności.
  • Skupiamy się na współpracy B2B i hurtowej odprzedaży, szukamy także inwestorów do współpracy.
  • Mamy rozpoczęte prace nad technologiami związanymi z adaptacją kilku technologii z automotive.
  • Opracowujemy ze współpracująmi z nami zespołem programistów nad dostosowaniem aplikacji do systemu CSIRE który startuje w lipcy 2024 roku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.