...


Magazyn Energii EV-ES seria Heavy

Heavy 400 – 1000 kWh
Magazyn energii z serii Heavy, o pojemności 400 – 1000 kWh, to magazyn  wysokonapięciowy zbudowany z  kilkudziesięciu modułów, pochodzących  z samochodów  elektrycznych Tesla. Zintegrowane inwertery przekształcają napięcie  stałe baterii (DC) na przemienne (AC).

Kontener wyposażony jest w metalowe regały, w których zamontowane są moduły elektryczne. Każdy moduł wyposażony jest w fabryczny CMU (Cell Monitoring Unit), który komunikuje się z autorskim EV-ES Battery Monitor. Moduły elektryczne połączone są w kilku modułowe grupy. Za każdą grupę odpowiada jeden Battery Monitor, który finalnie komunikuje się z nadrzędną jednostką zarządzającą całym kontenerem.

ev-es_heavy_2

Kontener został wyposażony w inwertery przekształcające napięcie stałe na
przemienne, jedno lub trzy fazowe (230 / 400 VAC), o znamionowej mocy jednego inwertera 20 kW. Dzięki zastosowaniu klimatyzatora, w magazynie panują  optymalne warunki dla pracy urządzeń.

Kontener może służyć zarówno jako stały obiekt gromadzenia energii, jak i tymczasowy, przenośny magazyn podczas np. różnych inwestycji budowlanych. Przewidziano również możliwość wyposażenia kontenera w panele fotowoltaiczne w celu bieżącego uzupełniania energii.


Do pobrania

Karta katalogowa

Karta katalogowa

PL

ENG

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.