...

INVERTER CAN – Can Bridge

1.500,00  NETTO, z VAT:1.500,00 

Kategoria:

Jednym z innowacyjnych urządzeń, zapewniających efektywną współpracę między systemem monitorowania i zarządzania magazynem energii a falownikiem, jest zintegrowany moduł komunikacyjny INVERTER CAN. To urządzenie zostało zaprojektowane w celu zapewnienia komunikacji i spójności działania między dwoma kluczowymi komponentami systemu magazynowania energii.

 

To zintegrowane urządzenie INVERTER CAN do komunikacji i konfiguracji parametrów pomiędzy systemem monitorowania i zarządzania magazynem energii  a falownikiem odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu efektywnej pracy systemu magazynowania energii, skracając czas instalacji i zapewniając łatwość monitorowania i zarządzania całym systemem magazynowania energii.

 

INVERTER CAN został zaprojektowany z uwzględnieniem szerokiej kompatybilności i może efektywnie współdziałać z modelami falowników od producentów przedstawionych poniżej. Lista obsługiwanych falowników jest regularnie aktualizowana, co zapewnia możliwość korzystania z tego urządzenia z najnowszymi technologicznymi rozwiązaniami w sferze systemów magazynowania energii.

SOFAR GOODWE SOLAX SOLIS DEYE
HYD 5-20KTL EH+Series

ET Series

EHB Series

X1 HYBRYD G4

X3 HYBRYD G4

S5 Series

S6 Series

SUN-5-12K-SG04LP3

SUN-5-25K-SG01HP3

 

INVERTER CAN zapewnia kompatybilność z monitorami baterii, przedstawionymi niżej.

To umożliwia użytkownikom elastyczność w wyborze monitora baterii zgodnie z ich preferencjami i wymaganiami.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.