...

Magazyn Energii seria Heavy

Magazyn energii z serii Heavy, o pojemności 400 – 1000 kWh, to magazyn wysokonapięciowy zbudowany z kilkudziesięciu modułów, pochodzących z samochodów elektrycznych Tesla. Zintegrowane inwertery przekształcają napięcie stałe baterii (DC) na przemienne (AC).

Kategoria:

Kontener wyposażony jest w metalowe regały, w których zamontowane są moduły elektryczne. Każdy moduł wyposażony jest w fabryczny CMU (Cell Monitoring Unit), który komunikuje się z autorskim
EV-ES Battery Monitor. Moduły elektryczne połączone są w kilku modułowe grupy. Za każdą grupę odpowiada jeden Battery Monitor, który finalnie komunikuje się z nadrzędną jednostką
zarządzającą całym kontenerem.

Kontener został wyposażony w inwertery przeksztatające napięcie stałe na przemienne, jedno lub trzy fazowe (230 / 400 VAC), o znamionowej mocy jednego inwertera 20 kW. Dzięki zastosowaniu klimatyzatora, w magazynie panują optymalne warunki dla pracy urządzeń.

Kontener może służyć zarówno jako stały obiekt gromadzenia energii, jak i tymczasowy, przenośny magazyn podczas np. różnych inwestycji budowlanych. Przewidziano również możliwość wyposażenia kontenera w panele fotowoltaiczne w celu bieżącego uzupełniania energii.

Jest możliwość dowolnej konfiguracji kontenera w ilości modułów, inwerterów, pojemności itp.

 

Czytaj więcej: EV-ES BMS

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.